Resultaten

Resultaat van een herstelonderzoek

Indien er zowel een medisch als een psychologisch onderzoek is doorgegaan, overleggen de psycholoog en de arts samen over de resultaten van de onderzoeken. Ze maken elk een beslissingsdocument op. Op beide documenten dient hetzelfde resultaat te staan.
De originelen zijn voor de chauffeur, het parket en de griffie ontvangen een kopie.

Dit zijn de 3 mogelijkheden:

  • Geschikt: op het einde van het verval kan de chauffeur zijn rijbewijs terughalen bij de bevoegde instantie waar hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd (parket  van de rechtbank van uitspraak of dienst rijbewijzen gemeente)
     
  • Geschikt onder voorwaarden: ofwel wordt het rijbewijs beperkt in tijd; ofwel is het rijbewijs alleen geldig voor bepaalde categorieën van voertuigen; ofwel worden beperkingen opgelegd om medische redenen of worden aanpassingen aan het voertuig gevraagd. Voorwaarden kunnen slechts opgeheven worden door een positief resultaat van een nieuw herstelonderzoek. IPMT stuurt de betrokken chauffeur minstens 6 weken voor het einde van de voorwaarden een uitnodiging voor een nieuwe afspraak.
     
  • Ongeschikt: de chauffeur kan zijn rijbewijs niet terugkrijgen. In dit geval , zal hij bij IPMT een  nieuw onderzoek moeten ondergaan. Dit onderzoek  kan gebeuren binnen een ‘redelijke’ termijn. We raden de chauffeur echter aan voldoende tijd te laten tussen 2 onderzoeken (6 maanden) om  voldoende de oorzaken van de ongeschiktheid te remediëren.  De chauffeur moet zelf opnieuw contact opnemen met IPMT.

De wetgever heeft geen beroepsprocedure voorzien tegen genomen beslissingen van dokter en psycholoog. IPMT komt echter tegemoet aan de vraag van sommige chauffeurs die meer toelichting wensen bij hun beslissing. De onderzochte chauffeur kan altijd een mondeling feedback gesprek bij de psycholoog aanvragen. Contacteer hiervoor de klantendienst van IPMT. 

Contacteer ons vrijblij​vend