Prijs

Prijs van een herstelonderzoek

De maximumprijs van een herstelonderzoek is vastgelegd door de bevoegde minister en wordt jaarlijks geïndexeerd. De rechter kan eventueel beslissen om de prijs van het herstelonderzoek in mindering te brengen van de boete.

Waarom kiezen voor IPMT?

  • Er zijn geen wachttijden
  • Psychologisch en medisch onderzoek op zelfde locatie en dag
  • Verschillende locaties in heel België en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Afspraken voor onderzoeken binnen de 14 dagen na betaling
  • Grondig overleg tussen psycholoog en dokter
  • Binnen de week volgt een eensluidend advies aan betrokken chauffeur en bevoegde juridische instantie (parket en griffie)
  • Mondelinge feedback van het psychologisch gesprek altijd mogelijk op eenvoudige vraag
  • Indien de chauffeur een voorlopig rijbewijs krijgt als resultaat van zijn herstelonderzoek , wordt hij door de klantendienst van IPMT zelf op de hoogte gebracht van het einde van de voorwaarden en uitgenodigd voor een nieuw herstelonderzoek.
  • Strikte toepassing van de wet op de privacy

IPMT, uw garantie voor een professionele en snelle afhandeling van uw dossier

Contacteer ons vrijblij​vend