PRIVACY DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Agilitas Group nv.

 

Contactgegevens:

Agilitas Group nv
Stationsstraat 120
2800 Mechelen
Telefoon: 015 800 123
E-mail: marketing@agilitasgroup.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0478.971.449

De erkenningsnummers van Agilitas Group:

België:  DC 40103
Vlaanderen: VG.1246/BUOSAP
Brussel: B-C07.002 | 00309-405-20121204 | 00309-406-20130311
Wallonië: W.INT.RE.RS.SO.148

 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Agilitas Group nv of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Agilitas Group nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Agilitas Group nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Agilitas Group nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Agilitas Group nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Agilitas Group nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Agilitas Group nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

 

Bescherming van de privacy

 

De persoonsgegevens die ingezameld worden zijn bestemd om opgeslagen en gebruikt te worden door Agilitas Group NV, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen (in het bijzonder de afdeling Instituut Voor Psycho-Medische Testing - IPMT) en haar partners (experconsult en de artsen en psychologen waarop een beroep gedaan wordt voor de uitvoering van deze opdracht). Deze gegevens worden door Agilitas Group NV en de bovenvermelde partners uitsluitend gebruikt in het kader van haar opdracht tot het uitvoeren van een psychologisch en een medisch onderzoek  van chauffeurs tegen wie een verval van het recht tot sturen werd uitgesproken. Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van Titel IV - hoofdstuk II art. 73 van het KB van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs.


Agilitas Group gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle natuurlijke personen. Agilitas Group verbindt zich ertoe om bij de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Overeenkomstig de vigerende wetgeving kan u deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. Indien u geen beroep meer wenst te doen op de diensten van bovenvermelde ondernemingen kan u uw gegevens laten schrappen. In dit geval dient u dit schriftelijk te melden aan de afdeling IPMT, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen. De gevraagde gegevens worden maximaal bewaard gedurende een termijn noodzakelijk voor het uitvoeren van bovenvermelde opdracht als psycho-medisch sociaal centrum.


De privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Agilitas Group verwerkt, op welke basis en waarom zij worden verwerkt, en hoe zij worden beschermd. De policy bevat en beschrijft ook de rechten van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling.
De uitgebreide privacy policy vind je hier terug.

 

Het gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.